MERLOT

 

Merlot izvira iz bordojskega obmoc ja in je danes v Brdih najpogostejše rdec e vino. Grozdje se obira relativno pozno,
pridelek je vedno kakovosten. Vino ima znac ilno rubinasto rdec o barvo in je nekoliko svetlejše od ostalih rdec ih vin.
Sveže vino ima izrazit vonj po malinah, izredno priljubljen pa je tudi za staranje.
Sortna sestava: 100% grozdja merlot
Stopnja sladkorja: suho
Trgatev: izkljuc no roc na
Fermentacija: 100% v inox cisternah, cca 10 dnevna maceracija pri temperaturi do 28°C
Zorenje: 100% v inox cisternah
Poreklo: Vinorodni okoliš Goriška brda
Lega: JZ, V, J
Oblika vinogradov: terasasta
Nadmorska višina: 120 – 200 m
Nac in vzgoje: dvojni Guyot
Gostota sajenja: 4000 trsov/ ha
Starost vinogradov: 15 – 35 let
Tip zemlje: lapor, pešc enjak
Podnebje: submediteransko, mešanica toplega morskega zraka in vpliva hladnih alpskih vetrov
Priporoc ilo:
Vino ponudimo ohlajeno na 16 – 18°C
Merlot priporoc amo k jedem iz svinjine, divjac ine, govedine ter k zrelim sirom. Odlic en je tudi za pripravo raznih jedi, na
primer ocvrt pršut v kisu in merlotu z belo polento.